Per Åström

Teamledare och specialpedagog
Uppsala kommun

Per är specialpedagog med en mångårig erfarenhet inom skolan. Han har under många år arbetat med specialpedagogisk handledning för att stötta elever med frånvaroproblematik. Sedan 2017 leder Per Uppsala kommuns projekt ”Ökad skolnärvaro””, ett samverkansprojekt mellan nämnderna för utbildning, omsorg och socialtjänst. I föreläsningen möter du också Anders som är utbildad socionom och fritidsledare och har arbetat med samordnande insatser inom skola och regionen. Han har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga och är en av koordinatorerna i teamet för ökad skolnärvaro.Per är med som talare på konferensen Skolnärvaro

15:25
Ökad skolnärvaro genom samordning och elevers delaktighet – ett arbetssätt som gett effekt
  • Hur kan man arbeta samordnande med skolfrånvaro inom skolan men också med föräldrar och andra myndigheter?
  • Hur gör man elev och föräldrar delaktiga och samordnar det närvarofrämjande arbetet utifrån eleven i centrum?
  • Rollen som koordinator – vikten av att ha en oberoende part som kan medla och bygga förtroende mellan föräldrar, elev och skola
  • Vikten av att uppnå insatser som är formade utifrån elevens behov och som är uthålliga över tid