Per Calais

Stödassistent kognitionsteamet
Karlstads kommun

I Karlstads kommun upplevde man att de verktyg för kognitivt stöd som fanns på marknaden inte var tillräckligt bra för att kunna stödja och följa en kund genom en hel dag. För att hitta en lösning som passade målgruppen ”personer med behov av kognitivt stöd” gjordes därför en innovationsupphandling. Under anförandte berättar Ann-Sophie och Per om resan från upphandling till implementerat stöd med erfarenheter av hur stödet används i praktiken i LSS-användarnas vardag och hem.Ann-Sophie är med som talare på konferensen
Dag 1

14:25
Digitalt kognitivt stöd i hemmet – anpassad lösning för personer med intellektuell kognitiv funktionsnedsättning
  • Digitala tjänster för vägledning, kognitivt stöd, påminnare, strukturstöd, elektroniska lås med mera – framtidens digitaliserade LSS-boende är här
  • Hur kan digitalisering ge stöd till personer med intellektuell kognitiv funktionsnedsättning?
  • Hur behovsanpassa utifrån olika gruppers behov och säkerställa ett effektivt digitalt stöd?
  • Att säkerställa en kvalitativ implementering genom att höja den digitala kompetensen hos personal, anhöriga och slutanvändare