Per-Eric Hjelmer

Inomhusmiljöexpert
Aquademica

Luft- och ventilationsproblematik är ett vanligt förekommande problem som skapar olägenheter för människors hälsa och som därav genererar många klagomål. Området är stort och komplext och ibland kan det vara svårt att läsa av och bedöma ventilationsritningar eller veta om du behöver gå vidare trots godkänd OVK. Hur ser kravställningen ut, vart ligger ansvarsbeläggandet och hur kan man på bästa sätt lösa problemen tillsammans med verksamhetsutövaren? Per-Eric Hjelmer är inomhusmiljöexpert och har arbetat med skade- och inomhusmiljöutredningar i snart 30 år, huvudsakligen med problem relaterade till ventilation och fuktskador. Han var tidigare Miljö- och hälsoskyddsinspektör och expert inom inomhusmiljö, ventilation och fukt på Miljöförvaltningen Stockholm. Numera arbetar Per-Eric som senior konsult inom inomhusmiljö, myndighetstillsyn, på Aquademica i Stockholm. Per-Eric är en ofta anlitad föreläsare kring ämnet och under denna föreläsning kommer han att dela med sig av sina erfarenheter kring ventilation samt temperatur i inomhusmiljön.Per-Eric är med som talare på konferensen Miljö- och hälsoskyddsinspektör 2023
31 augusti

10:20
Luft och ventilationsproblematik – undersökningsmetodik, kravställning, mätning och framgångsrika insatser
  • Vad räknas som bra luftkvalitet? – Kravspecifikationer och allmänna råd med riktvärden för ventilation
  • Hur ser kravställningen ut och vart ligger ansvarsbeläggandet?
  • Teknisk tillsyn och utredningsmetodik – så gör du tillförlitliga mätningar vid ventilationskontroller
  • OVK – praktiska tips och råd gällande Obligatorisk Ventilations Kontroll
  • Hur kan problemen med ventilation lösas tillsammans med verksamhetsutövaren genom gemensamma bedömningsgrunder och rutiner för uppföljning?
  • Vikten av korrekt ventilation för god inomhusmiljö och så undviker du risker för olägenhet för människors hälsa

Inomhusklimatet – så skapas god inomhusmiljö med rätt temperatur

  • Så mäta och utreda om avvikelser i inomhustemperaturen förekommer
  • Hur går man tillväga om temperaturerna är för höga inomhus– åtgärder att tillämpa
  • Ansvarsfördelning vid problematik med temperaturen