Per-Eric Hjelmer

Miljökonsult
Tyréns

Per-Eric Hjelmer har jobbat som konsult inom inomhusmiljöoch skadeutredning i femton år. Han var tidigare Miljö- och hälsoskyddsinspektör och expert inom inomhusmiljö, ventilation och fukt på Miljöförvaltningen Stockholm. Nu arbetar Per-Eric som senior konsult inom inomhusmiljö, myndighetstillsyn, på Tyréns i Stockholm. Per-Eric är en ofta anlitad föreläsare kring ämnet och under denna föreläsning kommer han dela med sig av sina erfarenheter kring ventilation samt temperatur i inomhusmiljön.Per-Eric är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 2

13:55
Luft och ventilationsproblematik i bostads- och skolbyggnader– krav, bedömning och tillsyn
  • Kravspecifikationer för ventilation – allmänna råd med riktvärden för ventilation i skolor, förskolor och bostäder • Teknisk tillsyn och utredningsmetodik – så gör du tillförlitliga mätningar vid ventilationskontroller
  • Så löser vi problemen tillsammans med verksamhetsutövaren genom gemensamma bedömningsgrunder och rutiner för uppföljning
  • OVK – praktiska tips och råd gällande Obligatorisk Ventilations Kontroll
  • Självdragsventilation – fungerar det? I så fall, i vilken typ av lokaler?
  • Vikten av korrekt ventilation för god inomhusmiljö och så undviker du risker för olägenhet för människors hälsa

Inomhusklimatet – så skapas god inomhusmiljö med rätt temperatur

  • Ansvarsfördelning vid problematik med temperaturen
  • Så mäta och utreda om avvikelser i inomhustemperaturen förekommer
  • Hur går man tillväga om temperaturerna är för höga inomhus– åtgärder att tillämpa

Vi bryter för eftermiddagsfika och nätverkande 14:55-15:25