Per-Erik Johansson

Elnätschef
Sala-Heby Energi Elnät AB

Per-Erik Johansson är elnätschef på Sala-Heby Energi. Under denna föreläsning kommer du få ta del av Sala –Heby Energis satsning för att få en modern och energisnål gatubelysning och hur dem genom ett smart styrsystem kan kontrollera felanmälan och uppföljningens status på ett bra sätt.Per-Erik är med som talare på konferensen Framtidens utomhusbelysning 2020
Dag 2

11:35
Styrsystem och adaptiv belysning – hur säkerställer du en energi- och kostnadseffektiv belysning som ger staden rätt ljus på rätt plats vid rätt tid?
  • Intelligent belysning – så implementerar du tekniken och anläggningen för maximal användarnytta
  • Hur väljer du rätt styrsystem och anpassar utomhusbelysningen för att spara energi och minskar kostnader utan att minska ljuskvaliteten eller äventyra trafikanternas och invånarnas säkerhet?
  • För- och nackdelar med avancerade styrsystem och smart belysning?