Per Eriksson

Projektledare stadsomvandling
Kirunabostäder

Kirunabostäder kommer att ersätta alla egna lägenheter som avvecklas i nuvarande stadskärna med nya lägenheter i nya Kiruna. De kommer att bygga minst 700 lägenheter. De har på uppdrag av Kiruna kommun det totala ansvaret för projektering av kommande kommunala byggnader i nya Kiruna till exempel räddningstjänst, simhall och skolor. I stadsomvandlingen har Kirunabostäder tagit rollen som den ledande aktören för handelslokaler i den nya stadskärnan där de kommer att finnas med i alla stadier i utveckling av Kiruna nya centrum.Per är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 2

14:25
Stadsomvandlingen i Kiruna och nyskapande lokalstrategier – att bygga framtid
  • Hur hantera lokalfrågan i en flytt av ett samhälle, ett kommersiellt centrum, vård och omsorg, bad och skola?
  • Hur fungerar det egentligen att flytta från punkt A till punkt B? Utmaningar och möjligheter
  • Hur kommer nya Kiruna att bli?
  • Utmaningar och möjligheter kopplat till lokalstrategier och hur vi tänker kring det