Per Göran Fahlström

Universitetslektor
Linnéuniversitetet

Varför fungerar olika föreningar och deras idrottsliga miljöer olika bra? • Vilka faktorer ligger bakom en god idrottslig miljö? • Hur stor betydelse har de materiella resurserna såsom goda anläggningar för en god idrottslig miljö? • Hur kan du få helheten att fungera så att du som kommun och föreningarna samverkar effektivt i skapandet av framtidens idrottsverksamhet och anläggning?Per Göran är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
Dag 1

11:35
Att tillsammans med föreningar utveckla idrotts- och fritidsmiljöer som helhet – fysiskt, organisatoriskt och kulturellt
  • Varför fungerar olika föreningar och deras idrottsliga miljöer olika bra?
  • Vilka faktorer ligger bakom en god idrottslig miljö?
  • Hur stor betydelse har de materiella resurserna såsom goda anläggningar för en god idrottslig miljö?
  • Hur kan du få helheten att fungera så att du som kommun och föreningarna samverkar effektivt i skapandet av framtidens idrottsverksamhet och anläggning?