Per-Johan Gelotte

IT-arkitekt
Lidingö Stad

Per-Johan har sedan sin civilingenjörsexamen från KTH arbetat dryga tjugo år inom IT-branschen. Innan han iklädde sig rollen som IT-arkitekt på Lidingö stad 2017 jobbade han som biträdande IT-chef på Kulturhuset Stadsteatern. På Lidingö innebär IT-arkitektrollen utöver teknikutveckling ett delansvar för IT-säkerheten och delaktighet i informations-säkerhetsarbetet. Lidingö tilldelades under 2019 priset som årets digitaliseringskommun.Per-Johan är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2024

13:05
Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete – så arbetar du strukturerat för att öka den digitala säkerheten
  • Hur bedriver du ett systematiskt informationssäkerhetsarbete som tar hänsyn till risker?
  • Så utvecklar du ett sammanhållet informationssäkerhetsarbete och en säker informationshantering inom hela verksamheten
  • När säkerhetsintrång är ett faktum – hur hanterade samt tog vi oss igenom attacken och vilken roll fyller krisledningen?