Per Leidevall

Projektledare
WSP

Per Leidevall är projektledare på WSP och leder byggnationen av det nya badhuset. Tomas Jons arbetar som fritidschef i Falu kommuns. I den rollen ansvarade han för den politiska beslutsprocessen från första idén till funktionsbeskrivning och till färdigbyggt badhus i drift. Badhuset byggs av kommunalt fastighetsbolag och skall vara klart hösten 2022.Per är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar
25 januari

13:20
Så utvecklar du ett attraktivt och funktionellt badhus – erfarenheter från nya Lugnets badhus
  • Från idé och behovsbedömning till projektering – hur ett gediget arbete i tidiga skeden ger resultat
  • Vad är viktigt vad gäller arbetssätt för att se till att hålla projektet inom de ekonomiska ramarna?
  • Hur nås en lyckad projektering och byggnation av badhuset?
  • Energismart med låga driftskostnader – så har vi tänkt vad gäller inomhusmiljö och miljövänliga lösningar för att nå målen vad gäller energi och kostnader