Per Magnius

Chef nyproduktion
Olov Lindgren AB

Per Magnius är ansvarig, från idé till inflyttning, för Olov Lindgrens nyproduktion av hyresrätter. Ett nytt hyreshus är en stor investering med låg förväntad avkastning. Per Magnius säkerställer därför att social hållbarhet, tillsammans med ekologisk hållbarhet, löper som en röd tråd genom bolagets nyproduktion. En förutsättning idag för ekonomiskt hållbara investeringar i nya hyresrätter.Per är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 1

14:45
Så utvecklar Fastighetsägaren Olov Lindgren och Stockholms stad social hållbarhet vid nybyggnation av hyresrätter i miljonprogrammet – byggherreperspektiv
  • Vilka är hindren och vilka är de gemensamma vägarna framåt för de boende, fastighetsägarna och kommuner för en socialt hållbar stadsutveckling?
  • Hur genomförs förändringen av Skärholmen från en gles och otrygg förortsmiljö till en tät och trygg stadsmiljö?
    Vilka kvaliteter och möjligheter som finns i de stora miljonprogrammen som byggdes på 60-talet?
  • Så frigörs ytor för nya hem, stadsgator, torg och parker genom att riva bilvägar, parkeringsdäck och gångtunnlar