Per-Olof Egnell

Verksamhetsledare, Centrum för Innovation och eHälsa, EIC
Luleå tekniska universitet

Framtidens vård och omsorg av äldre behöver organiserad utifrån patienternas behov för att du ska kunna möta utmaningar såsom den demografiska utvecklingen, kvalitet inom vård- och omsorg samt ha kontroll på kostnaderna. Hur den äldres bostad utformas blir därför allt viktigare för att möjliggöra vård i hemmet, en nätverksbaserad organisation av vård och omsorg samt digitala vårdtjänster. Under anförandet berättar Per-Olof om utvecklingen av nya äldrebostäder i Luleå kommun där man har tagit höjd för framtidens teknik, digitala tjänster och sensorteknik med siktet på en god och nära vård i äldres hem. Luleå tekniska universitet samarbetar med Luleå kommun i tidiga skeden av utvecklingen av dessa vård- och omsorgsboenden.Per-Olof är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 2

13:25
Nära vård och teknik som möjliggörare i hemmet – boendeplanering i tidiga skeden för att skapa ökad trygghet och självständighet för äldre
  • Hur bör du planera äldres boendemiljöer för att de ska vara rustade för framtidens vårdtjänster i hemmet?
  • Vad krävs av en bostad för att den ska klara av en sjukvård som är förflyttad till hemmet?
  • Digitala vårdtjänster, ny teknik och sensorstyrda hjälpmedel – teknik- och verksamhetsutvecklingen som du måste ta hänsyn till