Per Törnvall

Kommundirektör
Sollentuna kommun

Sollentuna kommun tilldelas utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2019. Ett väl fungerande samspel mellan politiker och tjänstepersoner samt ett tydligt styrsystem är några av de faktorer som lyfts fram i juryns motivering. Men vad kännetecknar en framgångsrik hantering av gränslandet mellan politik och förvaltning och hur säkerställer man den politiska genomslagskraften i dialogen? Per Törnvall är kommundirektör i Sollentuna kommun och kommer närmast från tjänsten som vd på Vårljus, Stockholmskommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet, och har sedan tidigare erfarenheter som ledare inom både privat och offentlig sektor.Per är med som talare på konferensen Stora chefsdagen offentlig sektor 2022
28 april

11:10
Att leda för effektivitet och resultat – så effektiviserar vi våra verksamheter och anpassar välfärden efter morgondagens behov
  • Ledarskap i en politiskt styrd organisation – hur skapas framgångsrik samverkan i gränslandet mellan politik och förvaltning?
  • Så skapas finansiell optimering – genomförandet av mål-, budget- och kvalitetsstyrning med en ansvarsfull hantering av skattemedel
  • Hur får du med dig ledningsgruppen och förbättrar samarbetet för ett framåtriktat och strategiskt arbete?
  • Viktiga lärdomar och erfarenheter – vad krävs för att lyckas som chef och ledare i offentlig sektor?

Sveriges Kvalitetskommun!