Per Tuvall

Dataskyddsombud
Trafikverket

Per Tuvall är dataskyddsombud på Trafikverket och expert inom GDPR, med certifiering i enlighet med Certified Privacy Professional/EU-Data Protection Officer (CPP/EU-DPO). Han har också en mångårig erfarenhet av kvalificerat IT-säkerhetsarbete. Per är en uppskattad utbildare inom inbyggt dataskydd så kallad ”Data Protection by Design and by Default”.



Per är med som talare på konferensen IT-rätt offentlig sektor 2023
22 mars

15:30
Säker och hållbar datadelning i linje med Öppna data-lagen, OSL, NIS och GDPR – erfarenheter från Trafikverket
  • Skydd av känsliga uppgifter vid datadelning – konsekvensbedömning och riskhantering – informationssäkerhetsanalyser som ett viktigt verktyg
  • DPIA, Privacy by design – infosäkanalyser inbyggt i processen, molngrupp, informationsklassning
  • Tillsyn – integrerad tillsyn respektive på förekommen anledning
  • IT-säkerhet – ISO27000, säkerhetsorganisation, informationsklassning
  • Juridiken: Öppna data-lagen, Offentlighet- och sekretesslagen, NIS2 och GDPR
  • OSL, GDPR och digital suveränitet styrande för molntjänster
  • NIS, NIS2 – anmälningsplikt, systematiskt säkerhetsarbete
  • Informationskrav avseende art GDPR 12-14 vid upphandling