Per Tuvall

Dataskyddsombud
Trafikverket

Per Tuvall är dataskyddsombud på Trafikverket och expert inom GDPR, med certifiering i enlighet med Certified Privacy Professional/EU-Data Protection Officer (CPP/EU-DPO). Han har också en mångårig erfarenhet av kvalificerat IT-säkerhetsarbete. Per är en uppskattad utbildare inom inbyggt dataskydd så kallad ”Data Protection by Design and by Default”.Per är med som talare på konferensen IT-rätt offentlig sektor 2022
30 mars

13:00
Schrems II, molntjänster och sociala medier – Trafikverkets strategi och väg framåt
  • Informationsklassning, offentlighet och sekretess och personuppgifter – hur Trafikverket förhåller sig till molntjänster och tillämpar rekommendationerna från tillsynsmyndigheter
  • Relationer och samarbete med leverantörer som använder amerikanska molntjänster
  • Riskbaserat förhållningssätt och anpassning av användningen av sociala medier till rättsutvecklingen