Pernilla Helmersson

Samhällsplanerare
Umeå kommun

Pernilla Helmersson har arbetat med en bredd av olika översiktplanefrågor, exempelvis med framtagande av nya översiktsplanedelar både i stad och på landsbygd. Hon projektleder för närvarande en översiktsplanedel som handlar om stadskomplettering. En delleverans från det arbetet är det nu planprisnominerade arbetet där bland annat en stor stadsdialog genomförts och som är ett sätt att lyfta social hållbarhet för en hel stad som förfining av beslutad planeringsinriktning.Pernilla är med som talare på konferensen Socialt hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling 2022
30 augusti

14:10
Hur bygger vi tillsammans långsiktigt socialt hållbara livsmiljöer och samhällen?
  • Betydelsen av tidig medborgardialog för att skapa socialt hållbara stadsdelar
  • Så arbetar vi för att utveckla en integrerad stad med medborgarnas perspektiv i fokus
  • Hur samarbeta över gränserna, både inom kommunorganisationen, med stadsbyggnadsforskare och med invånarna, för framgångsrik planering av socialt hållbara livsmiljöer