Pernilla Hjelm

Skolintendent, Stordammens skola F-9
Uppsala kommun

Tiden är en bristvara för alla som arbetar i skolan. Som skoladministratör och spindeln i nätet, har du en enorm möjlighet att kunna avlasta, förenkla och underlätta för resten av organisationen, men skolorganisationen är komplex och för att inte själv gå under på kuppen krävs väl fungerande rutiner. Pernilla har över 20 års erfarenhet inom grundskolan och arbetar aktivt med att lyfta och synliggöra administratörens viktiga roll som hjärtat i skolan. Under denna föreläsning kommer Pernilla att dela med sig av sina bästa tips för att skapa ett smidigt och följsamt administrativt stöd som eliminerar stress och frustration, för alla. Allt för att skolan ska kunna fokusera på vad den är till för – elevernas utveckling.Pernilla är med som talare på konferensen Framtidens skoladministratör 2023
Dag 2

11:50
Att vara spindeln i nätet – så minskar du stressen och skapar en bättre arbetsmiljö
  • Hur skapas ordning och struktur när tiden är knapp och arbetsuppgifterna många?
  • Vad innebär bra service och bemötande på expeditionen? – Metoder för att upprätthålla en bra kontakt med elever, föräldrar och personal
  • När skolan växer och elevantalet ökar – så effektivisera du din administration
  • Hur gör du för att skapa en hållbar och attraktiv arbetsmiljö som integrerar med hela skolan?
  • Att vara rektorns högra hand – hur skapas förutsättningar för bästa möjliga samarbete?