Pernilla Kvist

Utvecklare öppna socialförvaltningen
Helsingborgs stad

Inom Helsingborgs stads socialtjänst har man utvecklat en metod för digital kompetens för att minska digitalt utanförskap hos brukare. Metoden bygger på att brukare lär brukare om mobil- och dataanvändning. Brukare som är instruktörer i digitalt utanförskap arvoderas och får kompetensutvecklingsinsatser vilket leder till att de bygger på sitt CV och får möjlighet att få sina kunskaper validerade. Pernilla Kvist är utvecklare på enheten för utveckling och kvalitet inom socialförvaltningen och Jennie Pålsson är instruktör inom Helsingborgs stad. Hör om ett inspirerande utvecklingsarbete där man med enkla medel åstadkommer stora förbättringar för individen.Pernilla är med som talare på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019
Dag 2

14:04
Digital inkludering, utveckling och minskat digitalt utanförskap inom socialtjänsten
  • Hur en idé om att brukare utbildar brukare inom det digitala har utvecklats till en arbetsmetod för att minska digitalt utanförskap inom staden
  • Så har ökad digital kompetens hos brukarna öppnat dörrar för individens utveckling och lett till ökad självkänsla
  • Instruktörens perspektiv – att gå från digitalt utanförskap till digital validering – så skapar ökad digital kompetens nya möjligheter