Pernilla Leckström

Enhetschef
Vänersborgs kommun

Den glödheta sommaren 2018 led många äldre i värmen på särskilda boenden, men i Vänersborg var det en behaglig temperatur. Detta tack vare en genomtänkt strategi för om- och tillbyggnation av vård- och omsorgsboenden med extra satsning på klimatanpassning och inomhusmiljön. I föreläsningen möter du Pernilla som är enhetschef på vård- och omsorgsboendet ”Niklasbergsvägen 1” i Vänersborgs kommun. Lyssna till en inspirerande föreläsning om en lyckad planerings- och byggnationsprocess baserat på att göra alla, från chefen till personal, vårdtagare och övriga intressenter, delaktiga i processen. Byggnationen av de 5 vård- och omsorgsboendena har lockat över 60 studiebesök från olika delar av landet. Utvecklingen av dessa boenden är ett samarbetsprojekt mellan Vänersborgs kommun, Skanska och Vänersborgsbostäder.Pernilla är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 1

13:30
Processen bakom en lyckad ombyggnation av fem vård- och omsorgsboenden – från 70-tals hus till klimatanpassad byggnad med god inomhusmiljö
  • Vision och målbild – vikten av att ha detta tydligt kommunicerat genom hela projektet
  • Samverkan – att skapa engagemang och få alla att arbeta mot samma mål
  • Tid för utredning – hur ett bra förarbete lägger grunden för en lyckad ombyggnation
  • Niklasbergsområdets vård- och omsorgsboenden – att bygga om äldre fastigheter till trivsamma hem med en klimatanpassad och god inomhusmiljö