Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess

Pernilla Löfås

Hållbarhetsstrateg
NCC Building Sverige

NCC driver ett branschgemensamt projekt inom Smart Built Environment – Roadmap Digital Supply Chains, där målet är föreslå en branschgemensam lösning för att kunna ta nästa steg till en digital samhällsbyggnadssektor.Pernilla är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022
Dag 2

14:55
Hur kan vi producera, generera och förvalta standardiserad data tillgänglig för alla genom hela livscykeln?
  • Så minskar vi den administrativa bördan och effektiviserar kommunikationen mellan system och kravställning
  • Produkt och Miljödata – ett obrutet informationsflöde i syfte att konkretisera betydelsen av detta för att digitalisera och effektivisera informationsutbyte
  • Roadmap Digital Supply Chains – så arbetar vi för standardiserad, öppen och tillgänglig data som kan användas av alla för att kunna ta nästa steg mot en digitaliserad sektor