Pernilla Nordström

Management Advisor
Anti-Financial Crime Unit | Group Information Security
Swedbank

Pernilla Nordström är en Malmöbaserad tonårsmamma och techledare med drygt 20 års erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet, it risk, internrevision och risk management i en internationell miljö med en passion för att skapa en mer jämställd, diversifierad och inkluderande techindustri och samhälle. Efter 16 år som konsult i två av Big4-firmorna i Sverige och UK med stort fokus på finansiell sektor och retail, valde hon 2021 att tacka ja till en roll i Swedbank. Där är hon en del av ledningsgruppen för Group Information Security och har sedan årsskiftet en roll som Management Advisor där hon arbetar nära bankens CISO med fokus på att implementera effektiva och agila styrmodeller och arbetsprocesser inom funktionen, driva peopleagendan och arbeta med att utveckla vår kommunikation och kultur. Hon är också ordförande för Swedbank Women in Tech, som är ett nätverk för alla medarbetare som brinner för att öka jämställdheten inom bankens olika techområden samt vara med och marknadsföra banken som det techbolag den är och attrahera ännu fler kvinnor att söka sig till våra olika techroller.Pernilla är med som talare på konferensen NIS2-direktivet
1 september

11:00
Konsten att bygga en modern säkerhetskultur som är anpassad till nya hot i en komplex organisation där människan är vårt främsta skydd!
  • Hur skapar du en god säkerhetskultur och ökad medvetenhet om cyberrisker och cybersäkerhet i en komplex organisation?
  • Vilken kompetens om informationssäkerhet krävs hos medarbetare i organisationen och hur når vi ut till dem på ett effektivt sätt?

Pernilla kommer att dela med sig av hur Swedbank arbetar med att bygga en robust säkerhetskultur bland annat genom utbildning, kommunikation och olika insatser för att möjliggöra en hög medvetenhet kring cyberrisker och cyberssäkerhet hos alla medarbetare.