Pernilla Stafstedt

Verksarkivarie
Migrationsverket

Pernilla Stafstedt är verksarkivarie på Migrationsverket med över 25 års erfarenhet, till största delen från den statliga sektorn. På Migrationsverket arbetar Pernilla med att driva, utveckla och kvalitetssäkra strategier, riktlinjer och metoder för en god informationsförvaltning. Hon har också varit drivande i utvecklingen av deras e-arkiv.Pernilla är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023

16:00
Struktur och styrning för en effektiv och rättssäker informationshantering
  • Så utformar du ett effektivt och säkert ägarskap för informationshantering
  • Så nås en hållbar informationshantering i hela dess livscykel baserat på samverkan
  • Så skapar du nytta för såväl arkivering, dataskydd som informationssäkerhet genom inventering av verksamhetsinformation