Peter Andersson

Founding Partner
UClarity

Peter är en av UClaritys ledande specialister på IT-arbetsplatslösningar (Digital Workplace) med fokus på strategiprojekt samt user adoption i verksamheten. Han har lång erfarenhet från projektledning och strategiutveckling för både mellanstora och stora organisationer. Peter känner till utmaningar med komplexa kommunikationsoch samarbetslösningar för organisationer inom både privat och offentlig sektor och brinner även för området förändringsledning och effektiv möteskultur. Kompetens och erfarenhet bygger på en mer än 20 år lång karriär från Marketing och IT- & telekombranschen där Peter har jobbat för bland annat Microsoft, HP och Compaq både lokalt i Sverige och internationellt.Peter leder temadagen i samband med konferensen Digital Workplace Arena 2020