Peter Andréasson

Presschef
Karolinska Institutet

Peter Andréasson är sedan 2018 presschef på det världsledande medicinska universitetet Karolinska Institutet. De senaste två åren har han arbetat intensivt med strategisk kommunikation och medierelationer under en period som satt medicinsk forskning och kunskapsutveckling i fokus som aldrig förr. Peter Andréasson är statsvetare och journalist och har arbetat med frågor som rör hälso- och sjukvård, smittskydd, medicin, omvärldsanalys, krishantering, forskning och kommunikation under många år. Han har bland annat varit press- och enhetschef på Socialstyrelsen, ansvarat för och projektlett ett flertal större nationella rapporteringar och regeringsuppdrag på Folkhälsomyndigheten och skrivit böcker om medie- och krishantering. Med sin bakgrund är han en efterfrågad föreläsare och undervisar regelbundet vid kommunikations- och medieutbildningar.Peter är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering
1 juni

16:10
Att kommunicera fakta och forskning i den största krisen i modern tid – hur kan vi möta samhällets behov av fakta, behålla förtroendet och undvika att ge fritt spelrum för fake news när vi inte har några säkra svar att ge?
  • Så arbetade vi för att skapa och behålla högt förtroende för kunskap och forskning med hjälp av kommunikation
  • Kommunikationsstrategier i en samhällskris – så klarade vi press- och medietrycket när alla ville ha svar samtidigt
  • Hur kommunicera osäkerhet – hur vi hanterade alla frågor när vi inte hade alla svaren om det nya viruset
  • Hur vi gjorde för att få forskare att ställa upp på intervjuer och kommunicera med omvärlden mitt i pandemin