Peter Bergström

Universitetslektor
Umeå universitet

I föreläsningen möter du Peter Bergström som är lektor i pedagogiskt arbetet och disputerade på en avhandling om process-baserad bedömning i teknikrika lärmiljöer. Han är forskare och lärarutbildare vid Umeå universitet. I Peters nuvarande forskning studerar han utformningen av ett så kallat ”Active Learning Classroom”. Han har tidigare studerat skolans digitalisering med en surfplatta per elev i Sverige och Finland. Peter har i sin forskning visat hur lärare i olika undervisningssituationer förverkligat läroplanens intentioner genom att designa för ett aktivt lärande med surfplattan. Vidare visar resultaten att den didaktiska designen måste inkludera såväl den fysiska lärmiljön som den digitala lärmiljön.Peter är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

15:30
Digitaliseringen spränger gränser och ritar om undervisningskartan – vad betyder det för dig som planerar lokaler?
  • Den senaste forskningen kring undervisning i en alltmer digitaliserad skola – Active Learning Classroom
  • Vad kännetecknar undervisning som leder till framtidskompetenserna samarbetsförmåga, kreativt tänkande, entreprenörsskap och empati?
  • Utformning av skolans fysiska miljö för att bättre stötta modern undervisning – lärdomar från beforskade skolor kring skolans rum och ytor används