Peter Blomqvist

Konsult
Profu

Peter har erfarenhet från flera olika roller inom energisektorn, främst som forskare, konsult och olika chefsbefattningar. Han har under åren arbetat med en mängd olika områden som exempelvis vindkraft, solel, fjärrvärme, basindustri, biobränslemarknaden och elnätsfrågor. Inom denna bredd av områden har Peter arbetat med stor vidd av frågeställningar som förbättra produktionsprestanda, skapa väl fungerande strukturer och processer, upphandling och förbättring av system, energieffektivisering, genomföra investeringsanalyser, samt förhandla med leverantörer etc.Peter är med som talare på konferensen Energiförsörjning och elnätskapacitet vid samhällsbyggnadsplanering
9 november

10:10
Så kan kommunerna rusta för framtidens elförsörjning som ger plats för både dagens och morgondagens verksamheter
  • Vilka utmaningar står vi inför vid stadsbyggnation och hur kan vi bemöta dem för hållbar samhällsutveckling?
  • Hur ska man lösa och ta hänsyn till energifrågan för att säkerställa energiförsörjningen vid nybyggnation och exploatering?