Peter Brander

Expert, Enheten Hälsa och Bygg
Boverket

Peter har lång erfarenhet som skadeutredare och byggnadsfysiker. Han har tidigare utbildat inom byggdoktorerna och Fuktcentrum kring kontrollprogram och mätteknik. Sedan hösten 2018 arbetar Peter på Boverket inom uppdraget att verka för en god inomhusmiljö.Peter är med som moderator och talare på konferensen Inomhusmiljö 2021