Peter Brander

Expert, Enheten Hälsa och Bygg
Boverket

Peter har lång erfarenhet som skadeutredare och byggnadsfysiker. Han har tidigare utbildat inom byggdoktorerna och Fuktcentrum kring kontrollprogram och mätteknik. Sedan hösten 2018 arbetar Peter på Boverket inom uppdraget att verka för en god inomhusmiljö.Peter är med som talare på konferensen Inomhusmiljö i skolan och förskolan

09:10
Metoder och arbetssätt för att identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön i skolor och förskolor
  • Hur mår våra förskolor och skolor – vilka är de vanligaste bristerna i byggnaders inomhusmiljö?
  • Så arbeta för att identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön vid upplevda besvär
  • Hur får man till ett fungerande samspel mellan alla inblandade parter?
  • Hur ser ansvarsfördelningen ut och vilka krav kan man ställa på vem?