Peter C Lippman

Associate AIA, REFP, M.Psych., B.Arch.
Places Created for Learning, Australien

Peter C Lippman har under de senaste 25 åren forskat, varit rådgivare och skrivit om framtidens lärmiljöer. Han drivs av att skapa miljöer för lärande och utveckling där den fysiska miljön i sig blir en drivkraft till förbättringsarbetet. Peters arbete utgår från forskning där han tillämpar samhällsvetenskapliga forskningsmetoder i sin design och planering av lärmiljöer. Peter är utbildad Associate AIA, REFP, M.Psych, B.Arch samt grundare av ”Places Created for Learning” där han arbetar som designer och facilitator för transformationen av fysiska lärmiljöer.Peter är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

10:30
Att planera dynamiska lärmiljöer med utgångspunkt från mänskliga behov – ute och inne

Skolor och förskolor är stadens största markanvändare. Dessa platser ska förse unga människor med förmågor och handlingsberedskap för att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling och ett förhållande till den miljö vi är gjorda för att leva i. Under denna interaktiva presentation ges ett förhållningssätt för en holistisk planering av skola kopplat till möjligheter och utmaningar i samhällsutvecklingen.

  • Hur kan du skapa framtidens dynamiska lärmiljöer baserat på samspel och kopplingar mellan lärande ute och inne?
  • Vad kan vi lära om teorier om situerat lärande som utgår från individens behov?
  • Hur kan barns delaktighet och inflytande i planeringsprocesserna skapa meningsfullhet och nya perspektiv?
  • Ta del av innovativa verktyg för dialog i samband med stadsplanering och skolbyggand