Peter C Lippman

Associate AIA, REFP, M.Psych., B.Arch.
Places Created for Learning, Australien

Workshopledarna är Magnus Blixt och Peter C Lippman. Tillsammans har de under de senaste 10 åren samverkan till och från i gemensamma utvecklingsprojekt kopplat till utveckling av skolans lärmiljöer på flera olika ställen, exempelvis på Skapaskolan och Glömstaskolan i Huddinge och vid skolor i Sollentuna, Uppsala, Nacka och Kungsbacka.

Peter C Lippman har under de senaste 25 åren studerat, varit rådgivare och skrivit om framtidens lärmiljöer. Han har arbetat länge som lärare och drivs av att skapa miljöer för lärande och utveckling där den fysiska miljön i sig blir en drivkraft till förbättringsarbetet. Peters designarbete och planering av lärmiljöer utgår från forskning. Peter är utbildad Associate AIA, REFP, M.Psych, B.Arch samt grundare av företaget ”Places Created for Learning” där han arbetar som designer och facilitator för transformation av fysiska lärmiljöerPeter leder workshopen i samband med konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
20 novermber

09:00-13:00
Under interaktiva former får du
  • Den senaste utvecklingen och trender inom framtidens lärmiljöer, organisering av ytor och möblering
  • Ökade kunskaper om processen bakom utveckling av befintliga och nya lärmiljöer
  • Förståelse för hur dina skolors fysiska lärmiljöer fungerar ihop med verksamheten
  • Kunskaper i att tillämpa metoder för utvärdering och utveckling av lärmiljöer
  • Metoder och verktyg för utveckling av tidsenliga lärmiljöer vid ny- eller ombyggnation av en skola

Inför ditt deltagande får du tillgång till vårt digitala verktyg där du kan vara med och påverka det innehåll och de frågor som du vill att workshopledarna ska ta upp!