Peter Johansson

Lokalstrateg, barn- och utbildningsförvaltningen
Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun har utvecklat strategiska arbetssätt för sin lokalförsörjning i syfte att säkra effektiva och ändamålsenliga lokaler som svarar upp mot verksamhetens behov. Speciellt fokus har lagts på att skapa samsyn och samarbeta över förvaltningsgränser samt utveckla processen kring att genomföra lokalbehovsbeskrivningar. Peter och Ulrika berättar om de ny arbetssätten och delar med sig av lärdomar och erfarenheter.Peter är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 2

09:10
Effektivare arbetssätt och ökad samordning för att möta framtida lokalbehov
 • Samordningen mellan barn- och utbildnings- och kultur- och fritidsförvaltningen – utmaningar och framgångsfaktorer • Så har vi samarbetat med stadbyggnadskontoret för en tidig dialog som ger en bättre långsiktighet
 • Lokalstrategens organisering – för och nackdelar med att ha strateger lokalt i förvaltningarna eller att dem centralt placerade
 • Effektivitet och nya arbetssätt – så har vi utvecklat vår lokalförsörjning genom att arbeta med nyckeltal, principer och ambitioner kopplat till lokalbehovsbeskrivningar
 • Framåtspaning för lokalförsörjningen i ett växande Sundsvall:
  – från internhyra till ramfinansierad fastighetsförvaltning
  – hantering av begränsade ekonomiska förutsättningar
  – att skaffa sig beredskap genom skolstruktursutredning
  – hantering av underhållsbehov i fastigheter samtidigt som det finns behov av nya investeringar