Peter Karlsson

Leg. psykolog
Psykologpartners Pedaggogik & Utveckling

Peter Karlsson, leg psykolog och specialist i pedagogisk psykologi, metod och kvalitetsansvarig på Psykologpartners Pedaggogik & Utveckling. Peter arbetar bland annat med handledning, utbildning och skolutveckling inom skolan och är en av de första i Sverige att implementera det forskningsbaserade förhållningssättet skolövergripande positivt beteendestöd (SWPBS) i svensk skola. Peter är författare till boken Beteendestöd i vardagen – handbok i tillämpad beteendeanalys.Peter är med som talare på konferensen Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020
Dag 2

09:10
Skolövergripande positivt beteendestöd - ett forskningsbaserat förhållnignssätt för att arbeta med ordning, studiero och inkludering i skolan
  • Alla, några, få – bemötande som bygger på evidens och beprövad erfarenhet
  • Teori blir metod – så upptäcker du vad du gör som har bevis för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete
  • Så går processen till mot en hälsofrämjande skolutveckling!