Peter Larsson

Särskild utredare
Regeringen

Peter Larsson är Regeringens särskilde utredare i ”Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen.” Utöver sitt uppdrag som utredare är Peter seniorrådgivare på Sveriges Ingenjörer, intresseorganisation för 150 000 civil- och högskoleingenjörer. Fram till mars 2018 var Peter samhällspolitisk direktör, avdelningschef för enheter inom opinion, forskning och utveckling på Sveriges Ingenjörer. Han har en gedigen bakgrund som utredare, politisk rådgivare, landstingsråd och kommunsekreterare. Under åren 2000 – 2006 var Peter förbundsdirektör för Fysioterapeuterna, professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter.Peter är med som talare på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019
Dag 2

09:25
Tekniken i människans tjänst – utmaningar och möjligheter med välfärdsteknik i äldreomsorgen
  • Hur kan välfärdsteknik bättre tas tillvara inom äldreomsorgen?
  • Bra teknik finns – vad är det som hindrar oss från att införa den?
  • Vilken teknik är på frammarsch och vad behöver vi ändra på idag för att ta till oss den i morgon?
  • Vad kan vi lära från digitalisering och teknikutveckling inom industri- och företagssektorn?
  • Vilka är de huvudsakliga regelmässiga och strukturella hinder som behöver lösas för att vi ska kunna nytta potentialen med ny teknik?
  • Presentation av det pågående arbetet med ”Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen”