Peter Malm

Avdelningschef Akustik
Tyréns

Peter är i grunden civilingenjör med akustik som inriktning. Han har över tio års erfarenhet av att arbeta med frågor relaterade till samhällsbuller och han brinner för att reducera buller och skapa positiva ljudmiljöer. Under två dagar kommer han att som konferensens moderator guida dig runt de olika ämnena som tas upp och själv bidra med intressanta synvinklar på problem som tas upp.Peter är moderator på konferensen Trafikbuller 2019