Peter Nordbeck

Partner / Advokat
Advokatfirman Delphi

Peter Nordbeck har mer än tjugo års erfarenhet av dataskyddsfrågor och genomför regelbundet analyser av bestämmelserna i den nya dataskyddsförordningen och ger råd om vilka åtgärder klienter bör vidta för att uppnå efterlevnad av de nya reglerna. Ett särskilt fokus just nu är på projekt för att hjälpa organisationer och företag att förbereda sig inför ikraftträdande av dataskyddsförordningen. Peter är även en uppskattad föreläsare, bl.a. på Stockholms Universitet, och föreläser regelbundet om reglerna kring dataskydd. Han har även publicerat ett antal artiklar inom området. Läs mer om företaget på: www.delphi.sePeter leder kursen Dataskyddsförordningen