Peter Palm

Phd i fastighetsekonomi
Malmö universitet

Peter Palm är lektor i fastighetsvetenskap vid Malmö universitet. Peter har disputerat vid KTH i bygg- och fastighetsekonomi och har sin grundexamen i fastighetsföretagande från Malmö universitet. Han har undervisat i fastighetsekonomi sedan 2003 vid Malmö universitet. Förutom undervisning och forskning är han även ordförande för sektionen för fastighetsvärdering inom Samällsbyggarna.Peter är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

13:30
Bättre användning och förvaltning av lokaler – att mäta och följa upp effektiviteten och värdet av dessa tjänster

Även om du har säkerställt en god planerings- och investeringsprocess för lokaler samt ett effektivt lokalutnyttjande, så finns det många frågor som rör den dagliga förvaltningen av lokalerna. En viktig del är tjänsteuppföljning. Vad är det egentligen du ska följa upp och hur gör du det på bästa sätt?

  • Tjänsteuppföljning – hur mäter du och följer upp det?
  • Hur vet du att du mäter ”rätt” saker?
  • Vilka olika utvärderingsmetoder kan du använda dig av?
  • Hur tar du tillvara på kunskaperna från uppföljningen i syfte att förbättra användande och förvaltning av dina lokaler?