Peter Skogberg

Enhetschef Bygg och anläggning
Nacka kommun

Nacka kommun arbetar för en långsiktigt hållbar lokalförsörjning i kommunen för perioden fram till år 2030. Under föreläsningen berättar Kersti och ​Peter om hur Nacka kommun hanterar denna utmaning. Kersti är chef för enheten för fastighetsförvaltning i Nacka kommun ​och Peter är chef för enheten för bygg och anläggning i Nacka kommun.Peter är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2020
Dag 1

10:45
Att genom en långsiktig och hållbar lokalförsörjning möta lokalbehoven
  • Samsyn på bostads- och lokalförsörjningen för en kostnadseffektiv lokalutveckling
  • Att minska kostnaderna och ta rätt beslut kring egna lokaler, bygga nytt eller hyra
  • Nacka kommuns byggnation av välfärdslokaler som ska möjliggöra tillväxt och tillgodose behov under många år framåt
  • Hur kan vi planera, bygga och förvalta med siktet inställt på långsiktighet?