Peter Wahlgren

Professor och föreståndare, Institutet för rättsinformatik
Stockholms universitet

Professorn Peter Wahlgren är föreståndare på Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet. Han har mer än 30 års erfarenhet av praktiskt arbete inom juridik och reglering av informationsteknologi och AI.Peter är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
Dag 2

08:40
Digitaliseringens betydelse för reglering av arkiv och informationsförvaltning
  • Den digitala informationsförvaltningen – aktuella juridiska lagar
  • När man ska förhålla sig till mer än en lag, vilken lag styr?
  • Hur påverkar digitaliseringen din roll som arkivarie rent juridiskt?