Peter Wikman

Utvecklingsledare, kommunledningsförvaltningen
Botkyrka kommun

I Botkyrka kommun har man tagit fram en boende- och lokalplan för framtidens boende för äldre för att nå en större framförhållning i sin planering och utveckling av fastighetsbeståndet. Christina är kvalitetschef inom vård- och omsorg i Botkyrka kommun och Peter är utvecklingsledare på kommunledningsförvaltningen i Botkyrka kommun. De berättar hur man har skaffat sig en bättre helhetsbild av vad som behöver byggas och när det behöver byggas för att möta ett snabbt växande behov av boende för äldre.Peter är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 2

13:35
Strategisk boende- och lokalplanering för att matcha din kommuns resurser med de äldres behov – utveckling av framtidens boende för äldre
  • Hur kan du arbeta strategiskt och i tidiga skeden med planering av framtidens boende för äldre?
  • Så kartlägger du det befintliga fastighetsbeståndet för att identifiera behov av boende för äldre
  • Hur du skapar en process för beslut om boende för äldre för att bygga i rätt tid
  • Presentation av Botkyrka kommuns nya boende- och lokalplan för äldre