Petra Andersson

Affärsutvecklare
Ersta Diakoni

Susannahemmet är ett populärt kombinerat särskilt boende och förskola som vann Huddinge kommuns utmärkelse ”Byggnadspriset 2022”. Byggnationen kännetecknas för att ha varit ett innovativt projekt där de kombinerade verksamheterna möjliggör möten över generationsgränser. Utemiljöerna är bra planerade för en byggnad med två olika verksamheter där det utöver den gemensamma gården finns två gårdar där de olika verksamheterna kan vara för sig om de önskar. Projektet är miljöcertifierat enligt Miljöbyggnad Silver och med Guld på energi. Petra berättar om innehållet på boendet och hur man arbetar för att skapa en meningsfull vardag för de äldre. Du får också höra hur de fysiska miljöerna är utformade och hur de olika verksamheterna samspelar med varandra.Petra är med som paneldeltagare på Framtidens boende för äldre 2023
14 november

15:25-16:05
Så har vi skapat ett attraktivt särskilt boende och förskola som erbjuder det lilla extra
  • Hur vi genom fokus på kvalitativa boendemiljöer med ett rikt socialt innehåll har skapat ett boende som erbjuder det lilla extra
  • Så skapar vi hemkänsla i ett stort boende
  • Så använder vi gemensamhetsytor, avdelningarnas storlek, logistiken och lägenheterna för största möjliga funktionalitet
  • Hur förskolan samspelar med vård- och omsorgsboendet inne och ute på ett bra sätt