Petra Andersson

Affärsutvecklare
Ersta Diakoni


Petra är med som paneldeltagare på Framtidens boende för äldre 2023