Petra Bjernulf

Avdelningschef Verksamhetsutveckling
och CIO
Trafikverket

Petra Bjernulf leder förändringsarbete för ökad digital förmåga i Trafikverket. Petra har stor erfarenhet av arbete med digital transformation, affärsutveckling och förändringsledning. Hon har arbetat i ledande positioner som marknadschef, VD och affärsutvecklingschef/CDO och konsult i egen verksamhet. Mellan 2001-2015 arbetade hon med digital transformation och processer för affärsutveckling inom MittMedia-koncernen. Idag arbetar hon med digital transformation som CIO på Trafikverket.Petra är med som talare på konferensen Digitalisering & transformation i offentlig sektor 2023
22 september 2022

11:50
Så kan du kombinera ett experimentellt och agilt arbetssätt med ansvar för en skattefinansierad verksamhet
  • Vad är unikt för en offentlig verksamhet jämfört med ett privat företag vid digitalisering?
  • Våga utmana arbetssätt i en offentlig verksamhet för att hitta nya sätt att leverera tjänster
  • Så har vi skapat ett team med verksamhet och IT för en lyckad digital transformation
  • Hur du utgår från tjänsteperspektivet i förändringsprocessen