Petra Brask

Effektivitetsexpert
Petra Brask & Partners

Upplever du höga arbetstoppar och har svårt att få tiden att räcka till för allt det löpande arbetet som ändå alltid behöver flyta på? Drunknar du i mail och olika arbetsuppgifter som kräver både din tid och ditt fulla fokus samtidigt som du ofta blir avbruten och har svårt att säga nej? Önskar du att du kunde skapa mer struktur i ditt arbete för att kunna frigöra mer tid åt värdeskapande uppgifter? Om så är fallet kommer du att ha stor behållning av den här föreläsningen som ger dig konkreta metoder för en hållbar arbetsdag med mer fokus och mindre stress. Du får effektiva strategier för självledarskap, planering och prioritering samt hur du skapar struktur och hanterar de största tids- och energitjuvarna. Petra är en mycket uppskattad föreläsare som med både humor och värme delar med sig av sina erfarenheter och ger dig de verktyg du behöver för en mer strukturerad och energifylld vardag, både i hemmet och på arbetet. Petra har sedan 1995 utbildat både chefer och medarbetare i en mängd olika organisationer, allt från FN till Coca Cola. Hon har varit programledare för TV-serien Tidsjakten som gick på SVT hösten 2014 och har sedan 2009 bloggat på ämnet tid. Hon har även givit ut två böcker om personlig effektivitet och är även programledare för den populära podcasten Tidspodden tillsammans med Lena Lid Falkman, forskare på Handelshögskolan.Petra är med som talare på konferensen Ekonom i högskolan 2023
26 september

16:20
Personlig effektivitet och struktur – så kan du arbeta mer hållbart och frigöra mer tid för värdeskapande uppgifter
  • Hur upplever du tiden? Så kan du arbeta mer hållbart och frigöra tid
  • Planering och prioritering – så frigör du mer tid för värdeskapande uppgifter
  • Det gränslösa arbetet – så hanterar du dess utmaningar och möjligheter
  • Vad är stress och när blir stress skadligt? – Om vikten av reflektion och återhämtning
  • Höga arbetstoppar – så kan du planera och strukturera för ett mer hållbart arbete
  • Beslutsfattande och hjärnkraft – så fungerar hjärnan i ett ökande informationsflöde
  • Strategier för självledarskap – så blir du bättre på att prioritera för en hållbar arbetsvardag