Petra Öberg

Projektledare för nära vård
Kungälvs kommun

Petra Öberg arbetar sedan 26 år tillbaka i Kungälvs kommun. Där har hon haft olika roller genom åren och har sedan 2015 arbetat inom äldreomsorgens boende som enhetschef. September 2021 påbörjade Petra uppdraget som projektledare för Nära vård inom Kungälvs kommun. I rollen som projektledare har hon drivit frågan om Nära vård inom kommunen genom omvärldsbevakning, information och dialog i tätt samarbete med Sektorchef och ledningsgrupp. Petra har även suttit med i Göteborgsregionens (GR) grupp för erfarenhetsutbyte kring Nära vård samt deltagit som talare på mötesplats Nära vård i Göteborg den 3 maj 2022.Petra är med som talare på konferensen Nära vård i framtidens äldreomsorg
18 januari

11:20
Att ställa om till nära vård i äldreomsorgen – fördelar, utmaningar och processförlopp
  • Hur går man tillväga för att sätta igång processen mot en nära vård?
  • Fördelar med gemensam målbild
  • Vilka utmaningar finns i rollen att leda omställningen till nära vård?
  • Goda exempel att bygga vidare på