Petra Sandberg

Affärsutvecklare
Vectura Fastigheter

Vectura Fastigheter utvecklar, förvaltar och äger samhälls- fastigheter och där man bygger för framtiden genom ett långsiktigt engagemang. Företaget har en tydlig strategi kring att bidra till samhället i stort där man har möjlighet att påverka och göra skillnad genom eget arbete, samarbete med kommuner och organisationer samt genom att stödja forskning och utveckling. Petra Sandberg är affärsutvecklare på Vectura Fastigheter. Under anförandet delar Petra med sig av lyckad samverkan och byggnation av hållbara och flexibla seniorbostäder och vård- och omsorgsboende för äldre. Du får också höra om arbetet med uppförandet av ett kombinerat vård- och omsorgsboende och förskola.Petra är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 2

14:55
Koncept, passivhus och integrerade samhälls- fastigheter – innovation och samverkan kring utveckling av boende för äldre
  • Hur möter du kraven på flexibla och hållbara bostäder och boenden för äldre?
  • Att genom boendekoncept nå en ökad effektivitet och kvalitet i tider av hög efterfrågan på bostäder
  • Hur du når en ökad lokaleffektivitet och samnyttjande genom integrerade samhällsfastigheter
  • Presentation av lyckad samverkan och byggnation av bostäder och boenden för äldre samt integrerade samhällsfastigheter för seniorer och förskolebarn