Petri Peltonen

Förvaltningschef, Kultur- och fritidsförvaltningarna
Vallentuna kommun

När centrala Vallentuna växer satsar kommunen stort på att skapa fler möjligheter till spontana fritidsaktiviteter i närområdet. På Snapptunafältet, en stor grönyta i Vallentuna, ska en inbjudande allaktivitetsyta skapas som lockar till hälsa och rörelse för alla, oavsett ålder, kön eller funktionsvariation. Samtidigt startar projektet Riskful play som ska ge barn och unga större möjlighet att påverka hur framtidens rörelseytor ska se ut. Riskful Play är en satsning av Vallentuna kommun, Korpen Vallentuna, Arvsfonden och Riksidrottsförbundet för att möta barn och ungas behov av rörelse som triggar leklust och nyfikenhet. Syftet med projektet är att stärka barn och ungas röst i utformningen av deras rörelseytor, ge dem kunskap och verktyg att utveckla sin motivation, fysiska kompetens och sitt självförtroende, samt inspirera dem till att se värdet av att bibehålla en aktiv livsstil genom hela livet. Riskful Play har lockat experter och forskare inom olika fält att vilja delta, bland dessa finns experter inom arkitektur, hälsa och rörelsedesign. När allt står klart kommer parken vara först i sitt slag, inte bara i Sverige utan i hela Europa.Petri är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023

15:20
Framtidens spontanidrottsanläggningar och aktivitetsytor – så skapas attraktiva rörelsemiljöer i nära samspel med barn, unga och föreningsliv
  • Bakgrund – vilka behov såg vi finnas och varför gör vi denna satsning?
  • Samverkan kring idrott och anläggningar – så har vi riggat organisationen och skapat en effektiv samverkan över förvaltningsgränserna och med föreningslivet
  • Hur kan vi utmana befintliga normer av dagens rörelseytor för att möta morgondagens behov och utmaningar? Håller EU/SIS standarder på att begränsa våra rörelseytor?
  • Riskful play – så kan vi bana väg för nytänkande inom rörelseutveckling och skapa miljöer som triggar leklust och inspiration till en aktiv livsstil
  • Barnkonventionen och utveckling av idrotts- och fritidsanläggningar – så kan vi arbeta mer specifikt med att stärka barn och ungas röst och för att tillgodose deras rättigheter
  • Så arbetar vi vidare mot målsättningen att göra Vallentuna till Sveriges rörelse- och motorikstad