Petronella Lundberg

Biträdande rektor
Tyresö gymnasiesärskola

Petronella Lundberg är programansvarig för den nationella inriktningen på Tyresö gymnasiesärskola. Petronella arbetar med att etablera kontakter och relationer internationellt för gymnasiesärskolan där målet på Tyresö gymnasiesärskola är att ge eleverna möjlighet att få göra en del av sin APL internationellt.Petronella är med som talare på konferensen
Dag 1

14:20
Så skapar du ett Arbetsplatsförlagt lärande-APL utomlands för att bredda elevernas erfarenhet och anställbarhet
  • Så arbetar du med internationella utbyten och relationer med skolor, arbetsplatser och organisationer utanför Sverige
  • Hur du förbereder eleven för en praktikplats utomlands
  • Vad är den största nyttan med att eleverna får praktik utomlands?
  • Så blir praktikplatsen en del av vägen till ett självständigt liv efter skolan