Petter Ahlström

Generalsekreterare / PhD Universitetslektor
Seniorvärlden / Högskolan i Väst

Petter Ahlström arbetar som universitetslektor på Högskolan i Väst. Därtill är Petter Generalsekreterare för Seniorvärlden. Seniorvärlden är en ideell förening med syftet att förmedla kunskap och forskning för lärande och utveckling inom området seniorer. Petter är också redaktör för den nya boken ”Bra bostäder för seniorer” (2023). Boken ger en kunskapsöversikt kring seniorers behov av bostäder utifrån alla de aspekter som rör ett beslut om att bostadsanpassa eller flytta till något nytt och mer ändamålsenligt boende.Petter är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
14 november

09:10-09:50
Framtidens boende för äldre – nuläge, trender och framtid
  • Vilka är de starkaste och viktigaste trenderna i framtidens boende för äldre?
  • Vad vill och behöver de äldre ha då det gäller deras boende?
  • Hur bör framtidens boende för äldre vara utformat? Olika typer av boenden
  • Hur gör man äldres boenden till en integrerad del av samhället?