Petter Klingofström

Affärsstrateg
Atrium Ljungberg AB

Atrium Ljungberg har tillsammans med insikts- och strategiföretaget Hint och Studio Stockholm arkitekter genomfört det hittills mest omfattande insiktsarbetet i Sverige för att sätta fingret på hur och var vi vill jobba Post Corona och vilka konsekvenser det får för kontorsutformning i praktiken. Genom både kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder kring behov, krav och förväntningar på framtidens kontor och arbetssätt skapas en gestaltning kring hur vi kan möta upp detta på ett rumsligt, fysiskt plan i form av design av nya kontorskoncept. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av spännande insikter och konkreta lärdomar om framtidens kontor och hur det blir en attraktiv och värdeskapande mötesplats som både stöttar nya flexibla arbetssätt, god fysisk arbetsmiljö och organisationens långsiktiga affärsmål.Petter är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023

13:55
Framtidens kontorskoncept Post Covid-19 – hur blir kontoret en attraktiv och värdeskapande mötesplats som både stöttar nya flexibla arbetssätt och affärsmål?
  • Hur och var vill vi jobba – resultat och erfarenheter av ett stort insiktsarbete med både kvalitativa och kvantitativa studier
  • Hur planerar vi idag för framtidens kontor som är verksamhetsstödjande, värdeskapande och varumärkesbyggande?
  • Hur skapar platsen, tekniken och människorna tillsammans bättre förutsättningar att hantera omvärldens krav?
  • Hur knyter vi ihop kontors- och distansarbete på bästa sätt för att bättre stödja både det fysiska och virtuella samarbetet i verksamheten?
  • Vad är viktigt att tänka på för att skapa en miljö som stöttar affärsmålen och där medarbetarna trivs och presterar bra? Vad fungerar och vad ska vi undvika?