Petter Schaffer


Arbetsförmedlingen


Petter är med som talare på konferensen Webbstrategidagarna offentlig sektor 2018