Philip Ölmunger

Säkerhetsskyddskonsult
Knowit

Philip är en mycket erfaren säkerhetsexpert som har arbetat med personalsäkerhet och säkerhetsskyddsfrågor inom Försvarsmakten i tio år. Han är specialiserad på utfrågning/ samtalsledning och lögndetektion och är instruktör inom ämnet. Även textanalys och psykolingvistik är Philips kompetensområden. Philip har dessutom hög kompetens inom säkerhetsutbildning, säkerhetsbedömning, säkerhetsgranskningar, personlig säkerhet och beteendebaserad säkerhet samt säkerhetstjänst. Philip är konsult inom säkerhetsfrågor på Knowit och ger stöd till kunder inom säkerhetsanalys och rekrytering till säkerhetskänsliga befattningar.Säkerhetsprövningsintervju