Pia Leierdahl

Utredare och projektledare
Region Uppsala

Pia Leierdahl är utbildad distriktssjuksköterska i grunden för att sedan börja arbeta med stöd och utveckling av vårdsystem och projektledning. Sedan två år tillbaka är Pia projektledare för ett projekt som heter ”Bättre omhändertagande av äldre med komplexa behov”. Projektet har haft 17 vårdcentraler som varit piloter under 1,5 år och ett breddinförande har påbörjats på samtliga länets vårdcentraler.Pia är med som talare på konferensen Nära vård i framtidens äldreomsorg
18 januari

13:00
Så leder och utvecklar du ett kvalitativ och nära arbete med målgruppen äldre med individens behov och förutsättningar i fokus
  • Att förebygga ohälsa och risker inom primärvården
  • Så arbetar vi för att samordna vården på vårdcentralen med andra aktörer så som kommun
  • Hur utveckla en personcentrerad vård där patientkontakt är en central del i arbetet