Pia Skott

Universitetslektor / Utbildningschef Rektorsprogrammet
Stockholms universitet

Pia Skott är universitetsrektor samt utbildningschef för Rektorsprogrammet på Stockholms universitet och Emma Rosengren är verksamhetschef för Resurscentrum i Södertälje kommun. Tillsammans har de utvecklat nya kunskaper om praktiskt elevhälsoarbetet ur ett ”hela skolan perspektiv” som inkluderar elevhälsa och arbetsmiljö. Lyssna till en inspirerande föreläsning, utifrån forskning och praktik, om hälsofrämjande skolutveckling baserat på att leda för hälsa och lärande i hela skolan. Hur rektorers ledarskap och förmåga att inkludera både elever och personal i hälsoarbetet bör bedrivas för att få effekt.Pia är med som talare på konferensen Framtidens elevhälsa 2023
10 oktober

09:40
Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete i praktiken – att leda det praktiska elevhälsoarbetet ur ett ”hela skolan perspektiv”
  • Att leda för hälsa och lärande i hela organisationen/skolan
  • Hälsofrämjande skolutveckling – hur får man med sig alla?
  • Styrkedja eller myrstack – hur skapar man ett hälsofrämjande arbetssätt som fungerar för huvudmannens alla verksamheter?