Pia Stider

Senior konsult och rådgivare kring hållbar digital transformation
UClarity

Pia har en gedigen erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsofrågor, aktivitetsbaserat arbetssätt, ledarskap och medarbetarskap, vilket hon idag tillämpar som konsult inom införande av digital teknik för hållbart samarbete och innovation. Innan UClarity kommer hon från Försäkringskassan där hon arbetat som verksamhetsutvecklare inom strategisk HR. Pia var övergripande projektledare för långsiktig utveckling av Försäkringskassans Aktivitetsbaserade arbetssätt. Som förändringsledare och HR samverkanspartner till IT var en central uppgift att stödja den digitala resan genom att ta initiativ till och driva projektet En Smartare Dag. Förändringsprogrammet syftade till att stödja medarbetarna att vilja, kunna och få arbeta digitalt. Pia brinner för att göra den digitala transformationen hållbar, bland annat genom att främja samarbete mellan HR och IT.Pia leder temadagen i samband med konferensen