Pontus Eriksson

Arkitekt
Tengbom arkitekter

Elisabet arbetar som områdeschef för förskolan i Tyresö kommun och Pontus som arkitekt på Tengbom arkitekter. De arbetar med ett program för förskolans lokaler inför att kommunen ska bygga flera förskolor under kort tid. Genom programmet vill man nå en effektivare planerings- och byggprocess och skapa hög kvalitet i de förskolor som byggs. Hör om framtidens flexibla förskolemiljöer utformade utifrån läroplanen samt riktmärken för barngruppernas storlek.Pontus är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

11:05
Så möter du lokalbehoven inom förskolan – hur genomtänkt program gör byggprocessen effektivare och lärmiljöerna bättre
  • Lokalplanering och program för nya förskolor för att säkra en effektiv utbyggnad av kvalitativa lärmiljöer
  • Hur kan vi uppnå en effektivare planerings- och byggprocess?
  • Hur kan vi utforma goda lärmilöjer som speglar läroplanens mål och intentioner?
  • Så har vi gjort för att möta de nationella riktlinjerna för barngruppernas storlek?
  • Utformning av förskolornas inne- och utemiljö