Pontus Gustafsson

3D- och visualiseringsutvecklare
Österåkers kommun

Det är många kommuner idag som inte jobbar aktivt med 3D även om det skulle vilja det. Det kan bero på att kompetensen inte finns eller det höga kostnaderna som många tror att 3D-verksamheterna kan skapa. Dyra licenser, inköp av material, texturer och att köpa färdiga 3D komponenter är några av de saker som påverkar uppstart av en 3D-verkamhet. 3D i kommuner är ett av våra viktigaste verktyg för att förmedla våra projekt på ett pedagogiskt sätt till våra medborgare och även hjälpa till i intern beslutsfattning. Så hur kan man starta en 3D verksamhet i såväl små som stora kommuner? Pontus Gustafsson, 3D- och visualiseringsutvecklare, Österåkers kommun, delar med sig av erfarenheter, tips och tricks från Österåker kommun som gjort precis denna resa. Pontus är utbildad samhällsplanerare med specialisering inom 3D och 4D visualiseringar.Pontus är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022

14:45
Så uppnår du en etablerad 3D-verksamhet utan stora kostnader inom kommunen - erfarenheter från Österåker
  • Hur vi har lyckats digital omvandling och byggt upp en etablerad 3D-verksamhet utan stora kostnader för kommunen
  • Så har vi arbetat med förankring hos alla berörda förvaltningar för att nå en bred implementering av 3D med tillämpning inom flera projektområden
  • Hur 3D har skapat nytta internt med en mer effektiv och bättre beslutsfattning
  • Hur 3D leder till samhällsnytta och förbättrar medborgardialogen i plan- och stadsbyggnadsprojekt
  • Möjligheter och utmaningar med att nyttja open source verktyg, program med engångskostnader och plattformar med gratis innehåll
  • Framtidsspaning i Österåker – från 3D-projekt till utvecklandet av en digital tvilling